Diensten
Stichting Schuldhulp en Bewindvoering Achterhoek helpt mensen met het regelen van de financiën. Hierdoor ontstaat rust waardoor er ruimte ontstaat voor andere zaken. Stichting Schuldhulp en Bewindvoering Achterhoek helpt via beschermingsbewind, budgetbeheer, budgetcoaching of incidentele ondersteuning.

Beschermingsbewind
Bij beschermingsbewind beheert Stichting Schuldhulp en bewindvoering Achterhoek de financiën van de klant. Beschermingsbewind wordt via een verzoekschrift aan de rechtbank gevraagd. Redenen voor beschermingsbewind zijn lichamelijke of geestelijke beperkingen. Ook verkwisting of het hebben van problematische schulden kunnen redenen zijn voor bewind.

Soms gaat de voorkeur uit naar een bewindvoerder binnen de familie. Stichting Schuldhulp en Bewindvoering Achterhoek biedt ook ondersteuning aan deze bewindvoerders (bijvoorbeeld bij de rekening en verantwoording).

Budgetbeheer
Budgetbeheer lijkt veel op beschermingsbewind. Ook bij budgetbeheer beheert Stichting Schuldhulp en Bewindvoering Achterhoek de financiën van de klant. Belangrijke verschillen met beschermingsbewind zijn dat budgetbeheer niet via de rechtbank loopt en dat de klant meer eigen verantwoordelijkheid over zijn financiën blijft houden.

Budgetcoaching
Soms heeft een klant wel problemen met de financiën, maar is het niet nodig dat  Stichting Schuldhulp en Bewindvoering Achterhoek het financiële beheer overneemt. Bij budgetcoaching krijgt de klant hulp, maar blijft hij zelf de dingen doen. Stichting Schuldhulp en Bewindvoering Achterhoek helpt bijvoorbeeld met het uitzoeken van de administratie, het inventariseren en analyseren van de schulden, het aanvragen van voorzieningen, het maken van betalingsafspraken met schuldeisers, het doen van belastingaangifte of het maken van bezwaar tegen een overheidsbesluit.

Beslagvrije voet
Bij veel mensen met schulden ligt er een beslag op het inkomen. Hierbij geldt de beslagvrije voet. De beslagvrije voet is het gedeelte van het inkomen waaraan de beslaglegger niet mag komen. Heel vaak wordt  de beslagvrije voet te laag vastgesteld. Hierdoor ontvangt de klant te weinig inkomen waardoor er weer nieuwe schulden ontstaan.  Stichting Schuldhulp en Bewindvoering Achterhoek zorgt dat de beslagvrije voet correct wordt vastgesteld. Vaak kan dit met terugwerkende kracht en krijgt de klant geld terug van de beslaglegger!

Andere vormen van incidentele ondersteuning
Alle werkzaamheden die Stichting Schuldhulp en Bewindvoering Achterhoek doet binnen beschermingsbewind, budgetbeheer of budgetcoaching, doet Stichting Schuldhulp en Bewindvoering Achterhoek ook incidenteel. Bijvoorbeeld het aanvragen van een voorziening of het doen van belastingaangifte.

Kosten
Voor de kosten zie onder de links naar de verwijzing BPBI waar de kosten zijn te vinden onder: de tarieven 2014. Alle tarieven zijn vastgesteld door of afgeleid van de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. Als de klant beschikt over een laag inkomen kunnen de kosten voor beschermingsbewind door de gemeente via de bijzondere bijstand vergoed worden. Sommige gemeenten vergoeden ook de kosten van budgetbeheer en budgetcoaching. Als dit niet het geval is, kunnen deze kosten soms betaald worden op een andere manier (re-integratietraject, werkgever, maatschappelijk werk, PGB).

Hoe aanmelden?

Neem contact op met Stichting Schuldhulp en Bewindvoering Achterhoek voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek via telefoon 0623861052 of 0622909455, e-mail info@ssbachterhoek.nl  of het contactformulier.