Verschillen tussen budgetbeheer en beschermingsbewind
Bij uitgebreid budgetbeheer (ook wel inkomensbeheer genoemd) beheert Stichting Schuldhulp en Bewindvoering Achterhoek de financiën van de klant. Belangrijke verschillen met bewindvoering zijn dat budgetbeheer niet loopt via de rechtbank en dat de klant een grotere mate van eigen verantwoordelijkheid blijft houden. Budgetbeheer is vrijblijvender: de klant kan de budgetbeheerovereenkomst te allen tijde opzeggen. Ook de positie van een budgetbeheerder ten opzichte van schuldeisers is anders  dan die van een beschermingsbewindvoerder.

Voor wie?
Budgetbeheer is voor mensen die hun financiële belangen onvoldoende kunnen behartigen en voor wie beschermingsbewind een te zware maatregel is. Budgetbeheer wordt aangegaan voor een bepaalde periode. Het hebben van schulden is voor budgetbeheer zeker niet noodzakelijk. Als er wel sprake is van schulden en betalingsregelingen dan stellen schuldeisers echter vaak als eis dat er sprake is van budgetbeheer.

Budgetbeheer uitgebreid en budgetbeheer basis
Bij budgetbeheer uitgebreid beheert Stichting Schuldhulp en Bewindvoering Achterhoek via een beheerrekening het inkomen van de klant. Stichting Schuldhulp en Bewindvoering Achterhoek doet alle betalingen op basis van het budgetplan. Verder vraagt Stichting Schuldhulp en Bewindvoering Achterhoek uitkeringen en toeslagen aan, doet belastingaangiften, vraagt kwijtschelding van lokale belastingen, maakt betalingsafspraken met schuldeisers en zorgt dat de beslagvrije voet correct wordt toegepast. Hiermee is budgetbeheer totaal een stuk uitgebreider dan het budgetbeheer van de gemeente of de Stadsbank. Er is minder zelfredzaamheid vereist. 

Bij budgetbeheer basis betaalt Stichting Schuldhulp en Bewindvoering Achterhoek de rekeningen voor huur of hypotheek, ziektekostenverzekering en energie, gas en water van de beheerrekening. Het restant van het inkomen wordt overgemaakt naar de leefgeldrekening van de klant. Er wordt niet gespaard voor onvoorziene uitgaven.

Kosten
De kosten voor budgetbeheer uitgebereid zijn gelijk aan de kosten van bewind overeenkomstig de regeling beloning, bewindvoerders en mentoren. 

Als de klant een laag inkomen heeft, worden de kosten soms vergoed via bijzondere bijstand. Dit verschilt per gemeente.

Budgetbeheer kan ook aangeboden worden in combinatie met budgetcoaching. De kosten worden in overleg met de klant of de verwijzende instantie bepaald (bijvoorbeeld gemeente, UWV, re-integratie bedrijf, maatschappelijk werk).

Hoe aanmelden?

Neem contact op met Stichting Schuldhulp en Bewindvoering Achterhoek voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek via telefoon 0623861052, e-mail info@ssbachterhoek.nl  of het contactformulier.

Deel deze pagina