Wanneer budgetcoaching?
Soms heeft de klant problemen met zijn of haar financiën, maar is het niet nodig of wenselijk om het beheer van de financiën uit handen te geven. In sommige gevallen is het geven van inzicht en praktische ondersteuning voldoende. Nadeel van bewindvoering en budgetbeheer is namelijk dat de klant veel dingen niet meer zelf hoeft te doen en daarmee ook veel (aanwezige) vaardigheden verliest.

In situaties waarin beheer niet noodzakelijk is maar hulp wel nodig is, biedt Stichting Schuldhulp en Bewindvoering Achterhoek budgetcoaching. Budgetcoaching wordt volledig afgestemd op basis van de behoeften van de klant. Budgetcoaching kan voor korte of langere tijd zijn.

Waaruit bestaat budgetcoaching?
Onder budgetcoaching kan veel vallen. De vraag van de klant, en soms de verwijzende instantie, staat hierbij centraal. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan:

 • ordenen van de administratie;
 • hulp bij het invullen van formulieren;
 • aanvragen van voorzieningen (bijvoorbeeld toeslagen);
 • hulp bij de belastingaangifte;
 • aanvragen kwijtschelding lokale belastingen;
 • correct laten vaststellen van de beslagvrije voet (met terugwerkende kracht);
 • hulp bij het afsluiten van verzekeringen;
 • bezwaar maken tegen besluiten van de overheid;
 • maken van betalingsafspraken met schuldeisers en deurwaarders;
 • hulp bij het maken van een budgetplan;
 • uitgavencheck;
 • etc.

Kosten budgetcoaching
De kosten voor budgetcoaching worden berekend aan de hand van het uurtarief dat is vastgesteld door of afgeleid van de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. Ook is het mogelijk om een vaste prijs per traject af te spreken. De kosten voor budgetcoaching worden door de meeste gemeenten niet via de bijzondere bijstand vergoed. Steeds vaker zijn derden (bijvoorbeeld werkgevers, uitkerende instanties, woningcorporaties, hypotheekverstrekkers) bereid de kosten te betalen.

Budgetcoaching levert veel meer op dan dat het kost. Uitkeringen en  voorzieningen worden aangevraagd, er worden geen schulden meer gemaakt en het ziekteverzuim daalt (werkgevers).

Hoe aanmelden?

Neem contact op met Stichting Schuldhulp en Bewindvoering Achterhoek voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek via telefoon 0623861052, e-mail info@ssbachterhoek.nl  of het contactformulier.

Deel deze pagina